Hazır Beton

Hazır Beton Nedir?

Betonun ana üretim malzemeleri agrega, çimento, kimyasal katkı ve sudur. Bu malzemelerin kalitesi ve genel özellikleri betonun kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu doğrultuda;

Agrega= Çeşitli dayanıklılık testlerinden geçirilmiş, kırım deneyleri, su emme kabiliyetleri kontrol edilmiş ve boyut oranları ile yüzde dağılımı çok iyi ayarlanmış bir karışım elde etmek kaliteli bir beton üretiminin temel unsurlarındandır.

Çimento= Çimentolarda kendi aralarında kalitelere ayrılmış ve sınıflandırılmışlardır. P.Ç. 42.5 CEM I çimento hazır beton üretiminde kendini kanıtlamış en kaliteli çimento çeşididir. Daha farklı çimentolarla yapılan hazır betonlar gerekli standartları karşılayamamaktadır.

Kimyasal Katkılar= Hazır beton üretiminde temel üretim kalemlerinden biri de kimyasal katkılardır. Bu katkılar iklim şartlarına göre değişiklik gösterir. Farklı hava şartlarında farklı reçetelerle hazır beton içerisine katılan kimyasal katkılar betonun akışkan olmasını, karışım suyunun azaltılmasını ve betonun suyunu yavaş kaybetmesini sağlar. Bu sayede dayanımı yüksek ve kaliteli beton üretimi sağlanmış olur.

Su= Beton üretiminde kullanılan suyun kalitesi bile betonun kalitesini etkilemektedir. Yer altı sondajı ile sağlanan suyun kireç oranı, sertlik derecesi betonun kalitesine doğrudan etki etmektedir. Beton üretiminde kullanılan suyun kalitesi aynı kaliteli su ile demlenen çayın kalitesi gibi betonun kalitesini de doğrudan etkilemektedir.